Archive for April, 2015

scāla

scāla

Erechtheion, 28/07/2008 [Photo: F.I.]

vindauga

vindauga

Acropolis, 21/07/2014 [Photo: F.I.]

nectarius

nectarius

Plaka, 11/01/2015 [Photo: F.I.]